skip to Main Content

FNV MOOI

column van de voorzitter

Kapperscao van ANKO en CNV niet
algemeen verbindend verklaard,
wat nu?

 

Column
Voorzitter Marga Patijn

Onlangs heeft FNV MOOI in een officiële brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevestiging gekregen dat de nieuwe kapperscao van ANKO en CNV niet algemeen verbindend is verklaard. Het is een zeer uitzonderlijke situatie dat een volledige cao, en niet slechts enkele bepalingen, niet algemeen verbindend wordt verklaard. Kort gezegd houdt dit in dat de kapperscao van ANKO en CNV alleen voor hun eigen leden geldt. En dat is goed nieuws, want zo kunnen de nadelige gevolgen voor groepen werknemers, waar FNV MOOI eerder over schreef niet voor leden van FNV MOOI doorgevoerd worden.

Maar er is meer aan de hand

We lieten je al eerder weten dat de nieuwe kapperscao niet algemeen verbindend is verklaard doordat ANKO en CNV hebben verzuimd de huidige cao met FNV MOOI tijdig op te zeggen. Maar we lieten je ook weten dat er meer aan de hand was. Als de huidige cao namelijk wel tijdig was opgezegd, dan nog zouden niet alle bepalingen uit de nieuwe cao algemeen verbindend worden verklaard omdat deze niet juist en/of volledig zijn.

We betreuren het dat ANKO en CNV hier niet volledig over zijn en dat zij niet schrijven wat het Ministerie van hun cao-teksten/de bedenkingen van FNV MOOI vindt. Het Ministerie heeft namelijk wel uitgebreid met de ANKO en haar advocaat over hun cao-teksten/bedenkingen van FNV MOOI gesproken.

De bedenkingen van FNV MOOI en wat dit concreet betekent voor jou
FNV MOOI heeft bedenkingen ingediend bij het Ministerie over bepalingen in de cao die volgens FNV MOOI (wettelijk) niet kunnen in een AVV-cao. Zo staan er artikelen in de cao van ANKO en CNV die niet duidelijk, niet volledig of gewoon niet geregeld zijn. Bijvoorbeeld:

  • Er staat niet hoe bepaalde cao-regelingen uitgevoerd gaan worden en wie die cao-activiteiten gaat betalen of dit is met genoemde organisaties nog niet geregeld.
  • In de cao staan regelingen die met terugwerkende kracht zouden moeten ingaan, dat mag juridisch niet in een AVV-cao.
  • Afspraken op basis van de eerder afgesloten cao met FNV MOOI worden niet nagekomen. Bijvoorbeeld over loongebouw B, te weinig werknemers krijgen nu namelijk provisie.
  • Er staan lonen onder het Wettelijk minimumloon in de cao van ANKO en CNV. Iets wat natuurlijk niet mag.
  • In het functiehandboek staan tegenstrijdigheden, zo zou je volgens de algemene tekst als werknemer alle handelingen zelfstandig moeten uitvoeren terwijl deze eis juist niet in de functieomschrijving staat.

Wat moet anders?

In de brief van het Ministerie staat geschreven dat er nu sprake is van twee cao’s en dat de situatie alleen kan worden opgelost als met FNV MOOI overeenstemming wordt bereikt over het tussentijds beëindigen van de vorige cao. Dit zal natuurlijk niet zomaar gebeuren: FNV MOOI zegt niet de huidige cao op als dat nadelig is voor de werknemers. FNV MOOI wil wel een cao afspreken, maar niet als dit grote achteruitgang ten opzichte van de huidige cao betekent.

Zo gaan bijvoorbeeld de leerling, de haarstylist of de haarstylist 3 erop achteruit. Daarbij moeten alle lonen minimaal boven het wettelijk minimumloon komen, dat is wettelijk verplicht. Ook zullen de onjuiste en onvolledige bepalingen uit de nieuwe cao gehaald moeten worden. Al bovengenoemde zijn zaken die ook het Ministerie geregeld zal willen zien alvorens zij deze bepalingen kan goedkeuren en algemeen verbindend kan verklaren.

“FNV MOOI zegt niet de huidige cao op als dat nadelig is voor de werknemers.”

FNV MOOI ondertekende de nieuwe cao van de Anko en CNV niet. Hieronder vind je voorbeelden waarom niet.

Voorbeeld 1
Je bent een eerstejaars leerling van 17 jaar en je volgt een Beroeps opleidende leerweg (BOL) en je werkt naast je stage.
Door de werkzaamheden die je uitvoert in de salon zit je in de functie salonassistent.
-In de huidige cao (met FNV MOOI) verdien je dan € 722,01 (per mnd, inclusief 2,5% loonsverhoging).
-In de nieuwe cao (met Anko en CNV) verdien je dan € 638,88 (per mnd, inclusief 2,5% loonsverhoging).
Als je dus een loonsverhoging zou krijgen zoals ANKO en CNV beloofde dan krijg je dus € 83,13 per maand minder dan in de huidige cao met FNV MOOI.

Voorbeeld 2
Je bent een haarstyliste 3 van 20 jaar.

-In de huidige cao met (FNV MOOI) verdien je dan € 1.400,96 (per mnd, exclusief 2,5 % loonsverhoging).
-In de nieuwe cao met (Anko en CNV) verdien je dan € 1.411,= (per mnd, inclusief 2,5% loonsverhoging).
Ofwel, je bent er als haarstyliste 3 in de nieuwe cao (met Anko en CNV) maar een tientje op vooruit gegaan (weg loonsverhoging van 2,5%!). Sterker nog: als je de loonsverhoging van 2,5% krijgt in de huidige cao, dan ontvang je € 1435,98 (per mnd, verschil van 25 euro die je mis loopt). Per jaar is dat dus 300 euro. Voor de komende 5 jaar loopt je dus 1500,- euro mis en dat is toch een hoop geld. En dan hebben we het vakantiegeld en je pensioen nog niet eens meegerekend.

Per saldo ga je er dus amper op vooruit in de nieuwe cao.

Maar ook het later doorstromen naar de functie haarstylist kan je zomaar  € 203,30 per maand minder op leveren in de nieuwe cao (met Anko en CNV) Reken jij zelf uit wat jou dat per jaar scheelt.

FNV MOOI buigt niet voor een cao die wordt afgedwongen door een eindbod en zal ook niet buigen door de huidige cao maar op te zeggen. FNV MOOI kan, wil en zal niet werkeloos toezien hoe jouw rechten worden uitgehold door een slechte cao en blijft strijden voor een cao die recht doet én loont! Doe jij mee?

Back To Top