skip to Main Content

FNV MOOI

Zelf sparen
voor je pensioen

ZO DOE JE DAT

 

Met weer een landelijke pensioenactie achter de rug, staat iedereen (hopelijk) weer even bewust stil bij zijn oudedagsvoorziening. Maar wat als je als werknemer geen pensioen opbouwt bij je werkgever, of wat als je ZZP’er bent of straks wordt, hoe regel je dan je pensioen?

Allereerst; wat is pensioen?
FNV MOOI sprak met Jan-Maarten van Bochove, pensioenexpert bij Schouten Zekerheid. Jan-Maarten; “pensioen gaat over ‘oud worden, ‘overlijden’ en ‘arbeidsongeschikt worden’ en omvat dus: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.”

Het pensioenstelsel in Nederland kent 3 pijlers:

  1. Door de Overheid (Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA is alleen voor werknemers, AOW en ANW geldt voor iedereen.
    Verzamel ‘vrienden’ op je social media-pagina’s en zoek contact met de lokale krant. Op de website van de lokale krant kun je meestal voor weinig geld of gratis een persbericht en foto uploaden van bijvoorbeeld de opening van jouw zaak.
  2. Door je werkgever (via pensioenfondsen en verzekeraars)
  3. Door jezelf; wat je zelf regelt voor je pensioen.

ZZP’ers hebben geen werkgever en bouwen niets op in de tweede pijler. Als (aankomend) ZZP’er moet je dus zelf voorzieningen treffen in de 3e pijler. Ook wanneer je in loondienst werkt, maar je werkgever geen pensioenregeling aanbiedt, zal je zelf moeten sparen voor je pensioen.

“Ook wanneer je in loondienst werkt, maar je werkgever geen pensioenregeling aanbiedt, zal je zelf moeten sparen voor je pensioen.”

Jan-Maarten; “als je uit loondienst ZZP’er wordt, dan kun je vaak bij het laatste pensioenfonds de pensioen­opbouw vrijwillig voortzetten (ondanks het feit dat je zelfstandig bent), die keuze dien je echter wel vooraf te maken.”

Als (aankomend) ZZP’er zelf sparen voor je pensioen
Allereerst is het belangrijk om je persoonlijke, financiële situatie én planning in kaart te brengen. Heb je bijvoorbeeld al pensioen opgebouwd bij een werkgever en zo ja, wat zie je daar straks van terug (zie mijnpensioenoverzicht.nl). Daarbij moet je rekening houden met de tijd tot aan je pensioen, hoeveel jaar verwacht je te werken als ZZP’er en wat kan je in die tijd opbouwen? Ook zaken als je AOW (basispensioen vanuit de Overheid), het pensioen van je partner, je eigen vermogen zoals spaargeld maar ook de afbetaling van je koophuis spelen allemaal een rol bij het in kaart brengen van je financiële situatie.

Stichting ZZP Nederland heeft samen met andere ZZP-organisaties Stichting ZZP Pensioen opgericht om een betrouwbare regeling in het leven te roepen die geschikt is voor ZZP’ers. Het is geen collectief pensioenfonds en geen pensioenverzekering. ZZP Pensioen is een individuele pensioenrekening op basis van lijfrente. Kijk voor meer informatie op www.zzppensioen.nl.

Sparen voor later
Als je financiële situatie in kaart is gebracht, heb je verschillende opties hoe jij als ZZP’er kan sparen voor later. Zo kun je je aansluiten bij initiatieven voor ZZP’ers, maar kun je ook zelfstandig sparen. Zelfstandig sparen voor je pensioen kan op
verschillende manieren zoals:

  • Een aparte spaarrekening waar je maandelijks een x bedrag op stort.
  • Banksparen, periodiek een vast bedrag storten naar een geblokkeerde spaarrekening.
  • Lijfrenteverzekering, hetzelfde als banksparen alleen hangt het rendement af van de winst van de verzekeraar.
  • Beleggen, schakel hiervoor altijd een financieel adviseur in die bekijkt wat in jouw situatie passend is.

 

Aan al deze vormen van zelfstandig sparen zitten zowel voor- als nadelen. Wat voor jou de beste en verstandigste optie is, hangt ook hier weer af van je persoonlijke,
financiële situatie en planning. Laat je daarom goed informeren, bijvoorbeeld door FNV MOOI of door een financieel adviseur.

Jan-Maarten; “als je uit loondienst ZZP’er wordt, dan kun je kiezen voor de vrijwillige WIA-verzekering (ondanks het feit dat je zelfstandig bent), die keuze dien je wel binnen 13 weken na uitdiensttreding te maken.”

Wel in loondienst maar geen pensioenregeling
De meeste werknemers bouwen in loondienst pensioen via hun werkgever op, maar omdat er geen pensioenplicht is geldt dat helaas niet voor iedereen. Simpelweg zijn er dan twee opties; van werkgever veranderen of zelf sparen. Als je besluit om zelf voor je pensioen te sparen of als je extra wilt sparen, heb je dezelfde mogelijkheden als hierboven genoemd.

Het is voor werkgevers (die niet onder de werkingssfeer van een CAO of verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen) niet verplicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden. In Nederland zijn er ongeveer 856.000 mensen die in loondienst werken, maar die geen pensioen via hun werkgever opbouwen (de zogenoemde witte vlek op pensioengebied). Vooral jongeren en starters overkomt dit vaak, de helft van de werknemers zonder pensioen is onder de 35. Afgelopen januari zijn hier Kamervragen over gesteld.

“Als je uit loondienst ZZP’er wordt, dan kun je
kiezen voor de vrijwillige WIA-verzekering”

Beter iets dan niets
Wat je ook kiest of hoe je ook spaart voor je pensioen, bouw in ieder geval iets op voor je oude dag. Na een mooi werkzaam leven, zou het natuurlijk fijn zijn als je onbezorgd kan gaan genieten van je pensionering. Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd kan natuurlijk ook, maar de vrijheid om hiervoor te kunnen kiezen en dus niet uit noodzaak, is een groot goed.

Back To Top