skip to Main Content

MOOI vertelt

Zelf sparen voor je
pensioen, op dit moment
doe je dat zo

 

De landelijke pensioenacties zijn achter de rug. Daaropvolgend heeft de FNV ingestemd met het pensioenakkoord van vakbonden, het kabinet, werkgevers en staat iedereen (hopelijk) weer even bewust stil bij zijn oudedagsvoorziening. Want wat betekent het voor jou? Door de nieuwe afspraken zullen er aanpassingen in het pensioenstelsel komen en maatregelen voor het voorlopig bevriezen van de AOW- leeftijd komen. Dankzij het besluit van de FNV kunnen veel mensen eerder stoppen met werken dan hoe het nu wettelijk geregeld is. Ook zzp’ers krijgen makkelijker toegang tot het pensioensysteem.

Allereerst; Hoe zit het nu en wat is pensioen ook weer?
FNV MOOI sprak met Jan-Maarten van Bochove, pensioenexpert bij Schouten Zekerheid. “Pensioen gaat over oud worden, overlijden en arbeidsongeschikt worden en omvat dus: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen”, aldus Jan-Maarten.
Het pensioenstelsel in Nederland kent 3 pijlers:
1.    Door de overheid
–       Algemene Ouderdomswet (AOW)
–       Algemene Nabestaandenwet (ANW)
–       wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA is alleen voor werknemers, AOW en ANW geldt voor iedereen.
2.    Door je werkgever (via pensioenfondsen en/of verzekeraars)
3.    Door jezelf (wat je zelf regelt voor je pensioen)

Zzp’ers hebben geen werkgever en bouwen nu nog niets op in de tweede pijler. Als (aankomend) zzp’er moet je dus zelf voorzieningen treffen in de 3e pijler. Ook wanneer je in loondienst werkt, maar je werkgever geen pensioenregeling aanbiedt, zal je zelf moeten sparen voor je pensioen.

Als (aankomend) zzp’er zelf sparen voor je pensioen
Allereerst is het belangrijk om je persoonlijke, financiële situatie én planning in kaart te brengen. Heb je bijvoorbeeld al pensioen opgebouwd bij een werkgever? Zo ja, wat zie je daar straks van terug (zie mijnpensioenoverzicht.nl). Daarbij moet je rekening houden met de tijd tot aan je pensioen. Hoeveel jaar verwacht je te werken als zzp’er en wat kan je in die tijd opbouwen? Ook zaken als je AOW (basispensioen vanuit de overheid), het pensioen van je partner, je eigen vermogen zoals spaargeld maar ook de afbetaling van je koophuis spelen allemaal een rol bij het in kaart brengen van je financiële situatie.

“Als je uit loondienst zzp’er wordt, dan kun je nu bij het laatste pensioenfonds de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten (ondanks het feit dat je zelfstandig bent). Die keuze dien je echter wel vooraf te maken en door te geven aan het pensioenfonds. Let op, want de premie gaat misschien omhoog omdat je werkgever niets meer bij stort. Op dit moment praat de regering met onder andere de FNV over de invulling van de gemaakte afspraak om het voor zzp’ers makkelijker te maken om voor je pensioen te sparen”.

“Als je uit loondienst zzp’er wordt kun je kiezen voor de vrijwillige WIA-verzekering (ondanks het feit dat je zelfstandig bent). Die keuze dien je wel binnen 13 weken na uitdiensttreding te maken”, vertelt Jan-Maarten.

Sparen voor later
Als je financiële situatie in kaart is gebracht zijn er verschillende opties over hoe jij als zzp’er kan sparen voor later. Zo kun je je aansluiten bij initiatieven voor zzp’ers en kun je straks waarschijnlijk ook makkelijker sparen in de tweede pijler, maar je kan nu ook al zelfstandig sparen. Zelfstandig sparen voor je pensioen kan op verschillende manieren zoals:

 • Een aparte spaarrekening waar je maandelijks een x bedrag op stort.
 • Banksparen: periodiek een vast bedrag storten naar een geblokkeerde spaarrekening.
 • Lijfrenteverzekering: hetzelfde als banksparen alleen hangt het rendement af van de winst van de verzekeraar.
 • Beleggen: schakel hiervoor altijd een financieel adviseur in die kan kijken naar wat in jouw situatie passend is.

 

Aan al deze vormen van zelfstandig sparen zitten zowel voor- als nadelen. Wat voor jou de beste en verstandigste optie is hangt ook hier weer af van je persoonlijke, financiële situatie en planning. Laat je daarom goed informeren door bijvoorbeeld FNV MOOI of door een financieel adviseur.

zzp-organisaties hebben samen de Stichting zzp Pensioen opgericht om een regeling in het leven te roepen die geschikt is voor zzp ’ers. Het is geen collectief pensioenfonds en geen pensioenverzekering. Zzp Pensioen is een individuele pensioenrekening op basis van lijfrente. Kijk voor meer informatie op www.zzppensioen.nl

Beter iets dan niets
Wat je ook kiest of hoe je ook spaart voor je pensioen, bouw in ieder geval iets op voor je oude dag. Na een mooi werkzaam leven zou het natuurlijk fijn zijn als je onbezorgd kan gaan genieten van je pensionering. Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd kan natuurlijk ook, maar de vrijheid om hiervoor te kunnen kiezen en dus niet uit noodzaak, is een groot goed.

Wel in loondienst maar geen pensioenregeling
De meeste werknemers bouwen in loondienst pensioen via hun werkgever op, maar omdat er geen pensioenplicht is geldt dat helaas niet voor iedereen. Simpelweg zijn er dan twee opties: van werkgever veranderen of zelf sparen. Als je besluit om zelf voor je pensioen te sparen of als je extra wilt sparen heb je dezelfde mogelijkheden als die hier boven genoemd worden.

“Het is voor werkgevers die niet onder de werkingssfeer van een CAO of verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen niet verplicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Een goede werkgever komt jou daarin natuurlijk wel financieel tegemoet. In Nederland zijn er ongeveer 856.000 mensen die in loondienst werken, maar die geen pensioen via hun werkgever opbouwen (de zogenoemde witte vlek op pensioengebied). Vooral bij jongeren en starters gebeurt dit vaak. De helft van de werknemers zonder pensioen is onder de 35. Afgelopen januari zijn hier Kamervragen over gesteld.”

Met dank aan Jan-Maarten van Schouten Zekerheid. www.schoutenzekerheid.nl
Heb je vragen over jouw pensioen of heb je andere vragen. Bel FNV MOOI op 030 2314221 of stuur je vraag naar info@fnvmooi.nl

Met de aangesloten bonden werkt FNV samen aan een inhoud voor de afspraken van een nieuw pensioenstelsel. De werkgroepen moeten voor september klaar zijn met deze afspraken zodat het bestuur van de FNV de uitkomst mee kan nemen in het overleg met bonden, werkgevers en het kabinet. Er zijn drie werkgroepen opgericht.

Zo is er een werkgroep zwaar werk opgericht. Hierin wordt bijvoorbeeld gesproken over:

 • de invulling van de AOW-leeftijd;
 • RVU-heffing;
 • verlofsparen;
 • CAO-afspraken;
 • langer doorwerken;
 • duurzame inzetbaarheid;
 • inzetten van toeslagen;
 • onderzoek uittreden na aantal dienstjaren.

De volgende werkgroep bespreekt:

 • het nieuwe pensioencontract;
 • de premieregeling;
 • fiscaal kader;
 • transitie afschaffing doorsneesystematiek;
 • aanpassing kortingsregeling;
 • bedrag ineens op pensioendatum;
 • onderzoek naar meerkeuzemogelijkheden.

En de laatste werkgroep gaat over:

 • de uitwerking voor zelfstandigen;
 • beperken van witte vlekken;
 • onderzoek vrijwillige aansluiting bij pensioenregeling zelfstandigen;
 • verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen.
Back To Top