skip to Main Content

FNV MOOI

Voorlichting CAO Kappers

 

FNV MOOI organiseerde op 14 en 15 mei j.l. cao-voorlichtingsbijeenkomsten in Rotterdam en Bussum om jou te informeren, te adviseren en voor te bereiden op de nieuwe cao voor kappers. Want hoe werkt het nieuwe functie- en loongebouw? Ga je straks bijvoorbeeld meer of juist minder verdienen, krijg je een nieuwe functie of misschien zelfs wel een lagere? Gaat er iets voor jou en je collega’s veranderen als de ‘nieuwe’ cao in werking treedt of geldt de cao niet voor jou? Al dit soort vragen werden tijdens de bijeenkomsten besproken. Ook collega’s en niet-leden waren uiteraard van harte welkom op de bijeenkomsten.

“De uitkomsten waren tijdens de voorlichtings- bijeenkomsten nog niet bekend.”

Helaas werden de cao teksten, kort en niet volledig, vóór de bijeenkomsten bij het ministerie ingediend door ANKO en CNV ter controle op wet en regelgeving. De uitkomsten waren tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten nog niet bekend. Dat alles betekent dat de cao tekst nog kan veranderen. Er zijn overigens nog meer redenen waarom de tekst uit de nieuwe cao kan veranderen, er kunnen bijvoorbeeld ook bedenkingen ingediend worden door andere partijen.
Eén punt was wel een feit: werkgevers die lid zijn van de ANKO en werknemers die in hun arbeidsovereenkomst hebben staan dat zij de cao kappers volgen moeten per 1 mei 2018 2,5% loonsverhoging betalen c.q. krijgen. En goede werkgevers zullen dit voorbeeld natuurlijk minimaal volgen denkt FNV MOOI.

De voorlichtingsbijeenkomsten in Rotterdam en Bussum werden afgesloten met gemengde gevoelens bij de bezoekers. Ieder was blij dat hij gekomen was want de nieuwe informatie leverde veel nieuwe kennis op.
Maar het verhaal is natuurlijk nog niet af maar wordt vervolgd.

Er zijn werkgevers die zeggen dat FNV MOOI verwarring zaait door te zeggen dat de teksten uit de cao nog kunnen veranderen, en dat de cao nu (nog) niet voor iedereen geldt. FNV MOOI wil benadrukken dat deze werkgevers zonder rekening te houden met de juiste kennis zomaar wat roepen. FNV MOOI zegt: wacht eerst maar eens het oordeel van de minister af!
Blijf ons voor nieuwe informatie volgen op www.fnvmooi.nl en facebook.

Back To Top